06 september 2008

De Portugezen & De Molukken (I)

Is een verhaal dat in Nederland weinig bekendheid geniet, daar wij opgegroeid zijn met het zeernationalistische “Daar werd iets groots verricht”. Die uitspraak komt oorspronkelijk uit de mond van Jan Pietersz. Coen en geeft goed weer hoe de Nederlanders over de hun door God gegeven taak dachten. Als je iets ‘groots’ verricht is dat zondermeer voor een goede zaak, doch hoe zijn die grootse verrichtingen ooit begonnen? Na enig gezoek naar een route via de noordelijke ijszeeën begon het grote avontuur in de oost voor de Nederlanders met de “Eerste Schipvaart”. Dat was een expeditie die met ondermeer met van de Portugezen afgekeken gegevens op touw was gezet. Er voer een vloot van vier schepen naar het oosten, die uiteindelijk tot de ontdekking door de Nederlanders van de zeeroute naar Indië leidde. Op 2 april 1595 vertrok men onder leiding van Cornelis de Houtman en Gerrit van Beuningen vanaf de rede van Texel. Op 6 juni 1596 komt men aan bij het eiland Enggano, ten westen van zuidelijk Sumatra. Op 23 juni 1596 zette de eerste Nederlander een voet aan wal te Bantam, op dat moment de belangrijkste internationale haven op Java en stapelplaats van peper en andere koloniale waren. De reis was moeizaam verlopen, met veel conflicten aan boord en groot verlies aan mensenlevens. Op 14 augustus 1597 keerden er 3 schepen in Amsterdam terug met aan boord slechts 87 van de oorspronkelijke 240 bemanningsleden. Commercieel gezien was de tocht geen succes, maar de route naar Indië was gevonden en dat leidde al snel toe dat er in de jaren daarna vanuit Nederland heel veel schepen richting Indië zouden vertrekken, want er vielen grootse winsten te behalen.

Zo bijzonder was het vinden van die route eigenlijk ook weer niet, want de Nederlanders waren reeds vooraf gegaan door de Portugezen met Antonio de Abreu in 1512, daarna de Spanjaarden met de Magelhaen expeditie in 1521 en de Engelsman Francis Drake in 1579. De Portugezen hadden in de Molukken reeds vanaf hun eerste aanwezigheid aldaar allerlei nederzettingen gesticht en forten gebouwd. Zij hadden voor Europa een monopolie voor kruidnagels, muskaatnoten en sandelhout gevestigd. Nadat de route naar Indië bekend was rustten de Nederlanders de “Tweede Schipvaart” uit, een vloot van 8 schepen die o.l.v. Jacob van Neck op 1 mei 1598 vertrok, deze expeditie werd een groot succes. Een jaar later kwamen 4 schepen rijk beladen uit Bantam terug. De andere schepen waren doorgevaren naar de Molukken. Jacob van Heemskerk kwam in mei 1600 met de “Zeeland” en “Gelderland” uit Banda terug, de schepen die onder zijn leiding stonden waren volgeladen met muskaatnoten, foelie en kruidnagelen. Wijbrand van Warwijck had met de “Amsterdam” en de “Utrecht” Ambon, Ternate en Menado aangedaan, ook zijn schepen kwamen in augustus 1600 volgeladen terug. Met deze tocht werd een enorme winst gemaakt. Tijdens de tocht hadden zich de eerste confrontaties met de Portugezen voorgedaan. De Portugezen voelden zich in hun monopolie bedreigd door de nieuwkomers, die ook nog eens betere schepen met een superieure bewapening bezaten. Het cynische van deze schipvaarten is dat ze medegefinancierd werden door Sefardische Joden. Deze joden waren eerder voor de Inquisitie vanuit Portugal gevlucht. Het waren vaak kapitaalkrachtige kooplui met vele handelsrelaties, een groot aantal van hen hadden zich vooral in Amsterdam gevestigd. Zij droegen achternamen als Pereira, Cardozo, Texeira de Mattos , Spinosa, Nunes, De Pinto, Da Costa of Vas Dias.

Op 6 april 1599 vertrok er een vloot van 3 schepen richting Indië onder bevel van Steven van der Haghen. Bij aankomst in Indië liet bij Kaitehu op het schiereiland Leihitu het Kasteel van Verre bouwen. Hij deed dit om de inwoners militair te steunen tegen de Portugezen. Een aanval op het fort van de Portugezen op het schiereiland Leitimor mislukte. De Portugezen, meenden op grond van het Verdrag van Tordesillas andere Europeanen uit "hun" deel van Azië te kunnen weren. Dit verdrag was in 1494 tussen Spanje en Portugal gesloten en deelde de grotendeels nog onontdekte wereld op in twee helften. De verdeling was gelijk tussen de Spanjaarden en de Portugezen langs een noord-zuidlijn 1770 km ten westen van Kaapverdië, met al het land ten oosten ervan voor Portugal en al het land ter westen ervan voor Spanje. Naar aanleiding hiervan werd de facto een Portugees-Nederlandse oorlog gevoerd als een wereldwijde uitbreiding van de Tachtigjarige Oorlog. Het leverde een ondermijning van het Portugese Rijk op en het resultaat was de opbouw van de Nederlandse koloniën. Op een volgende reis in 1605, nam Steven van der Haghen, alleen door vertoon van macht, het fort Nuestra Senhora de Anunciado te Ambon stad over door met zijn schepen langs dit fort te varen. De Portugezen waren bang geworden en vluchtten, de Nederlanders namen het fort in en hernoemden het “Nieuw Victoria”. Met de overname van het hoofdkwartier der Portugezen was de macht van de Nederlandse VOC in de Molukken gevestigd.

nieuw victoria
Poort van “Nieuw Victoria" omstreeks 1930


Met de verovering van het fort te Kota Ambon kwam er een einde aan de Portugese overheersing van de Molukken die in 1511 was begonnen met de expeditie van Antonio Abreu en Fransisco Serrão. De Portugese ontdekkingsreiziger Affonso de Albuquerque had in 1510 het Indiase Goa veroverd, vervolgens Malaka in november 1511. Aldaar kwam hem het bestaan van de Molukken ter ore. Hij zond een vloot uit om de route naar deze eilanden te ontdekken. Hij had het grote geluk dat hij een Maleise stuurman, Nachoda Ismail, die de route kende, kon aannemen. De vloot voer via de noordkust van Java en Bali naar de kleine Sunda eilanden, vandaar naar Banda, dat in december 1511 werd bereikt. Abreu keerde daarna terug naar Malaka, zijn schip volgeladen met foelie en muskaatnoten. Serrão vervolgde de tocht, met 9 Portugezen en evenveel Indonesiërs. Hij leed echter schipbreuk op een klein eiland nabij. Zij werden daar overvallen door lieden die het op vermeende rijkdommen die in het schip lagen hadden gemunt, zij werden echter overmeesterd door de Portugezen, die de overvallers dwongen om hen naar Hitu te brengen. Daar maakten ze grote indruk door hun kleding en hun wapens. Ze sloten een verbond om gezamenlijk de vijanden in Luhu, op het schiereiland Hoamoal, West Seram te bestrijden.

Het nieuws dat Malaka door de Portugezen was veroverd verspreidde zich snel door de Archipel, vele staatjes probeerden in contact te komen met Serrão, zij wilden hier een grotere macht mee bewerkstelligen. Serrão had de Hitunezen geholpen in de strijd tegen West Seram en had deze gewonnen. Hij werd uitgenodigd om naar het machtige sultanaat Ternate te komen. Deze uitnodiging werd door Serrão geaccepteerd. Hij kreeg toestemming om op Ternate een handelspost (feitoria) te stichten. Serrão werd zelfs militaire adviseur van de Sultan van Ternate, Kaichil Koliba. Daarmee werd Ternate veel machtiger dan zijn rivaal, het buureiland Tidore. Serrão had in Tuban een Javaanse vrouw getrouwd en die meegenomen, zij werd de eerste bruid van een Portugees in Indie. De bemanningsleden van Serrão volgden zijn voorbeeld en trouwden lokale vrouwen. Dit was het begin van de eerste Portugese nederzetting in de Molukken. Om op deze manier een Portugese volksplanting te doen ontstaan was een initiatief van Albuquerque. Het was volgens hem beter om te handelen met mensen die in een bepaald gebied gesetteld waren, in plaats van zaken te doen met vrijgezellen, die in elk stadje een ander schatje hadden. Zo ontstonden er langzamerhand Portugese nederzettingen op de Molukken. Het waren meestal zelfstandige mannen die zich vestigden, meestal in de nabijheid van een Portugese handelspost of fort. Op Ternate werd het fort Sao Joao Bautiste gebouwd, de eerste steen werd gelegd in aanwezigheid van leden van het koninklijk huis van Ternate. In de jaren die volgden werden er handelsposten en forten gevestigd te Hitu, Tawiri en Hative. Ook op de eilanden Halmaheira, Makian en Bachan werden er Portugese nederzettingen gesticht.

>> wordt vervolgd >>

nieuw victoria
Het streng bewaakte Fort Nieuw Victoria in jan. 2008

Klik hier voor deel II

Share |
Reacties

dus in feite zijn de hollanders niet verantwoordelijk voor 350 jaar imperialistische onderdrukking..haha org yahudi ;)

het schijnt dat de portugezen die het tegenwoordige kaap de goede hoop rondden op de oostkust van afrika zeer welvarende staatjes aantrof. negers in kleding van zijde kon natuurlijk niet door de beugel.
tijdens het zorgen dat alles weer door de beugel kon zal hun interesse voor het oosten alleen maar gegroeid zijn.

"Op 23 juni 1596 zette de eerste Nederlander een voet aan wal te Bantam, op dat moment de belangrijkste internationale haven op Java"

denk je? in de belangrijkste internationale haven op java zal vast wel eens eerder een hollander geweest zijn.
06 september 2008 09:25:22
denk je? in de belangrijkste internationale haven op Java zal vast wel eens eerder een Hollander geweest zijn.

Dat zou best kunnen, maar dat weten we niet met zekerheid. Het is bekend dat de Portugezen Nederlandse matrozen en kanonniers in dienst hadden. Daar zijn echter geen details van genoteerd.

Dirck Gerritszoon Pomp, bijgenaamd Dirk China (1544-1608) uit Enkhuizen was tussen 1566 en 1590 Gerritsz actief in Azi, in Portugese dienst. In deze periode bezocht hij minstens tweemaal China en Japan; voor zover bekend is hij de eerste Nederlander die Japan bezocht. Over Bantam en Java geen woord.
06 september 2008 10:34:32
Interessant.
Er zijn veel zaken uit de geschiedenis waarvan men niet wil weten.
Ik vraag me af hoe de Molukkers reageerden op de komst van die Portugese piraten. Komt dit aan de orde in het 2e deel?

Een ander saillant detail , en dat vind je ook hier
http://www.scholieren.com/werkstukken/24764
is dat dewoorden Molukken en Molukkers zijn afgeleid van Muluk, Arabisch voor koningen. Het enkelvoud koning is malik. Het Arabische Muluk wordt in het Maleis Maluku.

De arabieren, zeg maar moslims, noemen het rijk ook Jazirat-al -Muluk, het rijk van de vele koningen.

http://en.wikipedia.org/wiki/Malik

Waar die molims toch goed voor waren :-)

Ik herinner me zelfs dat de Chinezen het gebied Miliku noemden, maar dat moet ik nog even opzoeken.
06 september 2008 20:57:24
Over de herkomst van de naam "Molukken" heb ik reeds vroeger geschreven en de bewering dat het van het Arabische "Malik" zou komen, is volgens mij baarlijke nonsens.

Naar alle waarschijnlijkheid (zie F. S. Watuseke) komt het van "Moloko" wat in West-Papuaanse talen zoveel betekent als "bergen" of "bergeilanden". Later in het Chinees verbasterd tot "Mi-li-ku" met als betekenis "grenslanden" en nog later tot "Maluku" waarin de Arabieren misschien wel het woord "malik" zagen.
07 september 2008 00:29:59
Eerlijk gezegd Patrick, zal het mij een grote zorg wezen waar de naam Molukken oorspronkelijk vandaan komt.

Feit is dat zowel de Arabische als Chineze handeleren gewag maakten van het bestaan van een groep eilanden bestaande uit Ternate, Tidore, Makian, Bacan en Motir, ver voordat de Hollanders (en Portugezen) er waren. De Hollanders, of was het maar 1 Hollander, die gebuik maakten van de kennis van de Portugezen om er te komen.

Voor het overige wordt dat gemierenneuk over etymologische herkomsten mij te droog, en interesseert het mij weinig.
07 september 2008 02:10:26
Het is niet alleen de naam van welke de herkomst men een heel weekeinde over zou kunnen discussiren ook de vraag wie bracht de islam naar Ternate? Waren dat de Arabieren of Chinezen. Als je de laatste noemt heb je meteen een hoop tegenstand, boeken met dit onderwerp zijn in Indonesi zelfs verboden geweest. Het is niet bergengsi om door de Chinezen bekeerd te worden dus waren het de Arabieren volgens veel Indonesirs. Dat valt te betwijfelen, voer voor debat in het volgende weekeinde?
07 september 2008 09:20:36
Hi Ed en Lon,

Waar de naam Molukken echt vandaan komt is op zichzelf totaal onbelangrijk. Maar ik had me toendertijd even op dat gemierenneuk gestort omdat de achterliggende gedachte wel belangrijk is. Met een Arabische verklaring voor de naam lijkt het wel of de Molukken eigenlijk niet bestonden voor er "Arabieren" langs kwamen. Dat zou deze mensen beroven van meer dan 1000 jaar geschiedenis. De specerijen van de Molukken bereikten Rome reeds voor het begin van onze jaartelling.

Zoals Lon terecht opmerkt zouden het wel eens de Chinezen kunnen geweest zijn die de Islam naar de Molukken gebracht hebben .Het feit dat Molukkers een mengvolk zijn van Papoea's en Maleisirs is misschien ook iets dat men in Indonesi liever uit het oog verliest.

Het vasthouden aan een slechte etymologie doet ons de ogen sluiten voor andere mogelijkheden, voor andere geschiedkundige feiten. Om kennis te vergaren moeten we net onze ogen open houden.

En ik maak me geen illusies; binnen 500 jaar lachen ze met wat we nu als "kennis" bestempelen. We kunnen alleen maar proberen een "open mind" te behouden.
07 september 2008 10:36:55
Volgens mij waren de Chinezen er als eersten geweest. Het was zelfs een Chinees die als eerste het eiland Bali, dat een eindje verderop ligt, noemde ergens in de 7e eeuw. We gaan niet struikelen over jaartallen he?
De naam van die Chinees was I Ching of I Tjing. Neen , hij is niet de schrijver van dat orakelboek.

De barong lijkt ook verdacht veel op die Chineze draak, evenals dat het stapeldak op de traditionele Javaanse moskee, veel lijkt op het dak dat op veel Chineze gebouwen prijkte.

Zou heel goed mogelijk zijn, dat die eilanden groep toen in de lokale taal Moloko werd genoemd, en dat de Chinezen er Miliku van maakten.
07 september 2008 12:09:17
Hi Ed,

We struikelen nooit over jaartallen. Vallen doet pijn!

Er zijn nog zoveel geschreven bronnen die serieus onderzocht moeten worden. En soms blijft het inderdaad bij giswerk omdat de bronnen niet altijd betrouwbaar zijn of niet altijd even duidelijk.

Handel heeft zich inde loop der eeuwen otwikkeld: goederen werden eerst over wat kleinere afstanden vervoerd, overgenomen door anderen die ze weer een eindje verder brachten enz. Een ketting als het ware. Waar de scheepstechniek het toeliet werden de schakels (afstanden) in die ketting gewoon groter. Het lijkt me dan ook logisch dat de Molukken eerst aan zeer lokale handel deelnamen, dan ingeschakeld werden in de Maleisische inter-eilandenhandel. vervolgens kwamen Chinezen, Arabieren, Europeanen en tenslotte Japanners, Australirs en Amerikanen (om alleen de grote spelers te noemen).

Dat Chinezen een zeer grote rol gespeeld hebben blijkt overduidelijk uit een hele hoop archeologische vondsten. Moeilijker wordt het voor de Westerse wereld om de invloed uit geschriften te distilleren. Hoeveel Westerlingen begrijpen 2de, 3de, 4de eeuws Chinees? Ik vergeet gemakshalve nog een heleboel eeuwen.

Van die draak (Barong) weet ik het niet: ik dacht altijd dat die uit India kwam maar of Indi nu beinvloed werd door China of omgekeerd, weet ik zo dadelijk niet.
07 september 2008 13:45:10
Ik ben geen deskundige op enige van de besproken onderwerpen.
In mijn 70 jaren heb ik stukjes en beetjes altijd opgevangen, die het onderwerp Molukken heel interessant maakt. Zelf geboren in Gorontalo,
Celebes, zie ik in mijn afkomst de schiedenis waarover gedebatteerd wordt. Mijn grootmoedervan moederszijde is van Engels/Inlandse afkomst(Wilson). Mijn grootmoeder van vaderszijde van Schotse/Inlandse afkomst(Smith) .De grootmoeder van moeder`s zijde komt van een vorstendom, dat de Islam propageerde; zij had land ,invloed en geld.
Zij trouwde mijn grootvader ,die van Oostenrijkse/Inlandse afkomst was.Mijn Hollandse grootvader kwam in de late 1800 in Indie.
(commandant Fort Nassau,Gorontalo). Deze vdBerg-clan is na de Merdeka Nederlandwaarts gegaan>.emigratie ..Canad/USA.
Nazaten zitten nog in Gorontalo(eigenaren :Hotel`Melati)
12 september 2008 18:57:22
Volk uit Gorontalo zijn genetisch gezien vrijwel altijd interessant.
Mijn 'om' komt uit Gorontalo maar is jemeniet (yemen, yaman, Al-Jumhuriyyah al-Yamaniyah)
12 september 2008 21:31:16
patrick.....molukkers een mengvolk van papoa en maleisie??? Hoe heb je dat verzonnen...

Alifuru...melanesie?? zegt je dat iets??

groet,

Frenk
25 september 2008 20:15:54
Beste Patrick...

Molukkers een 'mengvolk' van papoea en maleisie???
Zegt west-melanesie of Alifuru je iets? Ik vind dat je daar wel even simpel mee omgaat.. hoewel de rest wat je zegt wel ok is...

groet

Frenk
25 september 2008 20:20:04
hoi frenk,

alifuru zegt mij niets. wat is het? melanesie is een gebied maar heeft volgens mij weinig met een volk te maken..
ik denk ook dat patrick een beetje simpel bezig is. na het lezen van dit stuk bijvoorbeeld zou je toch eerder het molukse volk een mengeling van maleiers, papua's (melanesiers?), arabieren, portugezen en hollanders noemen.
26 september 2008 08:08:11
Alifuru = Alifoeren, de bewoners van Seram. Seram wordt door de Moukkers in de omgeving van dit eiland al het Nusa Ina = moedereiland beschouwd, een legende verteld dat zij allen van de Alifoeren op Seram afstammen.

Verder: de inwoners van Melanesi zijn de Melanesirs.
26 september 2008 08:53:31
Maluku of in het inheems MOLO UKU is idd een verbastering van vele talen. De grens tussen Azie en Melanesie ligt bij Maluku Timor en West Papua.
29 september 2008 16:27:54
Wat betreft Maluku en Melanesie: Maluku is van origine Melanesisch Oceanisch. Het gebied (flora & fauna) en zelfs cultuur & eet gewoontes (dus geen sate/lontong) rondom Maluku Timor en West Papua zijn Melanesisch Oceanisch. Nederland blijft ook gewoon Nederland (wat overigens deel uit maakt van het Germaanse ras in Europa). En moet je nu zien wat er allemaal rond loopt in NL. ;-)

Eilanden rijk Maluku Timor en West Papua zijn van origine Melanesisch en niet Aziatisch. Daar kan niemand iets aan veranderen. Waarom denk je dat er van die krullenbollen lopen in die regio. Niet omdat ze Aziatisch zijn. :-)
30 september 2008 10:25:24
Beste Tamata Nusa Ina Maruna,

Het is bijzonder aardig dat je hier de verschillen tussen Melanesiers en Aziaten komt uitleggen, veel mensen weten hier weinig tot niets van. Ik vrees echter dat je hier onvoldoende van uit gaat bij je uitleg en dat hetgeen je bedoeld nog steeds duister blijft voor de lezers.
'
"En moet je nu zien wat er allemaal rond loopt in NL. ;-)"

o.a. enkele 10.000'en Molukkers, al dan niet behoorlijk vermengd, kopi jadi susu
30 september 2008 10:40:59
Aan Frenk,

Misschien inderdaad iets te kort door de bocht met de term "papoea" ipv "Melanesirs" of "Alfoeren". Maar de bedoeling was goed: Molukkers zijn een mengvolk en dat is er na de komst van de Arabieren en Europeanen niet "beter" op de geworden. Overigens zit ik wel heel ver terug in de tijd. Ik wou echter alleen maar op het verschil tussen Molukkers en Javanen wijzen: taal, socio-cultureel en noem maar op.
30 september 2008 13:06:17
"En moet je nu zien wat er allemaal rond loopt in NL. ;-)"

o.a. enkele 10.000'en Molukkers, al dan niet behoorlijk vermengd, kopi jadi susu
---
hahaha idd!

Maar dat sluit niet uit dat NL gewoon NL blijft.
Men blijft een NL'er dat overigens deel uit maakt van Europa.
----------------------------------------------------------------------------------
Het grootste verschil is dat Indonesie simpel weg uit twee wereld delen bestaat. Azie en Oceanie waarin dus cultuur verschillen zitten. Ieder aziatisch eiland heeft een eigen taal en gebruiken. En zo ook voor de Melanesische/Oceanische eilanden.

Maar de meeste NL'rs zullen het nooit snappen ;-)
30 september 2008 13:40:17
"Maar de meeste NL'rs zullen het nooit snappen ;-)"

Hi Tamata,

Dit lijkt me een vooroordeel;-) Je kan er gerust vanuit gaan dat de meesten totaal niet genteresseerd zijn, zo schrijf je ook. Ik weet niet of ik mag oordelen. Ik ben de laatste twee jaar 4 keer op de Molukken geweest en heb daar een behoorlijk aantal eilanden gezien zoals Ternate, Tidore, Makian, Bacan, Obi, Halmahera, Seram, Ambon, Buru, Saparua, Haruku, Nusa Laut, Sanana, de Banda eilanden en de Kei eilanden. Ik heb kunnen constateren dat de bevolking aldaar behoorlijk gemengd is. Op een eiland zoals Obi zijn er al helemaal geen Molukkers te vinden, allemaal import. Ook op de andere eilanden ben ik op plekken geweest waar er nauwelijks Molukkers te vinden waren, ik bedoel dan het Melanesische ras. Ik heb het even niet over Javanen maar over bijv. Butonezen en Bugis. Volgens mij mengt men al eeuwen in die contreien van de wereld. Tidore bijvoorbeeld haalde in het verre verleden slaven uit Papua, die gingen echt nieyt terug op een gegeven moment. Op Buru zag ik Portuges en Arabisch lijkende mensen. Als je in Tobelo (Halamhera) komt dan zie je ook een onbestemd`ras. Ik wil hiermee stellen dat de scheidslijn die jij trekt niet duidelijk aanwezig is.
30 september 2008 14:02:59
Hi Londoh,

In mengeling heb je over heel Indonesie.
Van Java tot West Papua.

Veel in mengeling op Maluku Utara zou ik best geloven. Misschien ook vanwege het geloof.

Ambon stad idd heel veel in mengeling (bugis & Buton).

Welke dorpen ben je geweest op Maluku Tengah en Maluku Tenggara??

Buiten dat het volk gemengd is, blijft het gebied Oceanisch en onderdeel van Melanesie.
Fiji en Tonga mengen zich al eeuwen lang maar Fiji blijft onderdeel van Melanesie en Tonga van Polynesie.
Hawa zit helemaal vol met Japanners en andere volkeren maar blijft toch Hawa en onderdeel van Polynesie.
01 oktober 2008 12:15:24
Hi Tamata,
Dat is ook het streven van de centrale regering in Jakarta Bhinneka Tunggal Ika zoals men in het oud-Javaans zegt, Eenheid in verscheidenheid. Eigenlijk is de bevolking op Java, Madura en Bali het minst vermengd, zeker op het platteland. Ik ben in de Molukken voornamelijk op plaatsen geweest waar er ooit aanwezigheid van de Portugezen en/of de VOC was, dat zijn de oude handelscentra dus ook logisch dat er veel gemengd is. Het was mij ter ore gekomen dat er op Obi geen Molukkers wonen, allemaal Bugis, Butonezen en andere import. Op Buru (Namlea) ook allemaal import. Hoewel op Buru ook nog wel originele bevolking diep in het binnenland, woont Ik heb daar niets te zoeken, ik ga naar de Molukken om het spoor van de Portugezen en de VOC te volgen. Ik denk dat ik binnenkort naar Kisar en Hoamoal op Seram ga. Ik ben begin dit jaar in Luhu en omgeving op Hoamoal geweest en dat was zeer fascinerend.

Overigens ben ik het met je eens dat de Molukkers dichter bij de Melanesirs staan dan bij de Javanen & Co, maar dat wordt steeds moeilijker te zien, behalve in de afgelegen gebieden. Echter ook de afgelegen gebieden worden op grote schaal opengelegd om gexploiteerd te worden en over niet al te lange tijd zal Indonesi zoiets als Groot Java zijn, dat is toch het streven van Jakarta.

Over gebieden buiten Indonesi weet ik nauwelijks iets, gaat dit blog ook niet over.
01 oktober 2008 12:40:47
L.S.

Als rechtstreekse afstammeling van de Admireal Steven van der Haghen, maak ik u graag attent op een deel van mijn site dat over hem gaat. Het wonderlijke wil dat ik zowel familie ben van 'van Beuningen'en ook van 'van Neck'! Om het nog vreemder te maken ben ik ook een directe afstammeling van Geurt Dirckzn van Beuningen, die genoemd staat in de oprichtingsacte van de VOC.
Veel leesplezier: http://www.de-paula-lopes.nl/lidworden/01c2c498cc144e201/01c2c498cd0001e21/index.html
02 januari 2009 17:37:30
Maluku is afgeleid van MO LO OKO..betekent IK HERRIJS..Dit komt van de taal die de ALIFURU spraken...ALIFURUs zyn de oorspronkelijke bewoners van Maluku. ALIF=eerste en URU=mens DEze taal werd door de 2 oudste molukse stammen gesproken.De WEMALE&ALUNE stammen....deze namen hebben betrekking tot hun kledij... (Macro-natio)en ALIF-JAAH(arabisch)betekent BEGIN&EIND=ALPHA&OMEGA...dit heeft meer betrekking tot het spirituele gebied.(IK ben het BEGIN&EINDE....AKU ALIF JAAH...is een bekend oud gebod!)
07 januari 2009 03:16:57
@ satu darah:

Omdat ik wel, in tegenstelling tot anderen ;), genteresseerd ben ik etymologie, vond ik het fijn om een nieuwe verklaring te lezen voor de etymologie van het woord "Maluku". Toch heb ik enkele vraagjes bij je reactie:

- je zegt dat "mo lo oko" uit de taal van de Wemale en/of Alune komt. Kan je eventueel ook de bron geven waaruit je dat haalt ?
- in tegenstelling tot de Alifoerse oorsprong van Maluku, zou het woord "alifoer" zelf een deels Arabische, deels Alifoerse oorsprong hebben. Dat lijkt me bijzonder onwaarschijnlijk. Ik denk eerder dat het woord een Tidoreese oorsprong heeft: Hale-furu ma nyawa = mensen van het wilde land, kortweg bosmens of wilde. (Hale is Tidorees voor land en Furu (zelfde taal) is woest, wild.) (Cfr Van Baarda - Galelareesch-Hollandsche Woordenlijst, 1895). Dus hier ook mijn vraag naar de bron van je uitleg.

Met dank bij voorbaat.
08 januari 2009 10:11:20
Als iedereen met intresse in dit onderwerp en hier reagerert nou eens het boek
'in de schaduw van de berge nunusaku ' gaat lezen kom je al een heel eind

Schrijver: Dieter Bartels

"Dit door Dieter Bartels geschreven standaardwerk wordt wel omschreven als 'een zoektocht naar de etnische identiteit van de bevolking van de Midden-Molukken'. Het boek bestaat uit drie delen: oorsprong, geschiedenis(NL,Port.Arab) en identiteit van (de bewoners van) de Midden-Molukken "
14 januari 2009 17:56:49
Bedankt voor de tip.

Een biografie van Dieter Bartels vind je op zijn site:

http://www.nunusaku.com/01_home/article/smokelaar.html
15 januari 2009 08:35:54
Hallo londoh

Ik zie dat jij op zoek bent naar de sporen van de portugezen en de VOC
op de Molukken
Ik wil je wat vragen of je iets weet van Ternate, Volgens vele verhalen en legende komt mijn familie oorspronkelijk van Ternate, zij waren van adelijke afkomst maar ook krijgsheren van het leger van ternate die vele oorlogen voeren over de molukken en West papua
Op de kai eilanden kwamen zij om de stammenoorlogen te beeindigen,
en orde en gezag te brengen, en zeerovers te verjagen etcetera
weet jij iets van de naam Maturan de oorspronkelijke familienaam van mij
volgens iemand staat die naam ergens gegraveerd ook bij de voc fort op banda
27 februari 2009 14:53:51
Geachte,

Ik weet weinig van familienamen op de Molukken, je kan beter naar een Molukse site gaan. Die van Nel Latumaerissa "Mijn Mooi Molukken" heeft op haar forum een topic over Molukse achternamen:

http://mmmaluku.ning.com/forum/topics/fam-nama-belakan-orang-maluku
27 februari 2009 22:24:16
Hallo allemaal,

Ik heb de reacties gelezen mbt het woord Maluku en Alifuru. Het volk genaamd Alifuru is een naam die de Arabieren hebben gegeven. Van n van de bekendste verhalen van een Chinees een Awliya die de islam op het eiland Saparua heeft verkondigt is Upu Maqdum. De naam Djaziraat Ul Mulk oftwel het schiereiland die in handen van Allah waar de koningen op leven c.q. heersen of ook wel Land der koningen genoemd. Alifuru een naam van een volk en een functie die aan het volk is gegeven met een bedoeling. Als wij praten over de letter Alif en Yaa, Alfa & Omega tevens op spiritueel gebied; waar heeft men het dan over. Vanwaar de Kain Berang??? Terwijl men op Maluku geen katoenplanten had... Waarom specifiek die rode kleur terwijl er ook Alifuru stammen zijn die andere kleuren dragen. Het gaat hier om de KERN. Heeft men daar al navraag naar gedaan. Wat was zo doorslaggevend dat de naam Alifuru werd gegeven en de kain berang. Vanwaar die verbastering Upu Ala Hatala van het oorsprong Allahu ta'ala?

Praten over de kern van het bestaan van alifuru en de naam die aan het land der Alifuru is gegeven door arabieren namelijk Djaziraat Ul-Mulk. Die betekenis de kennis daar achter. Om de kern te bereiken moet men alles hebben onderzocht hebben. Dus.... ik ben benieuwd naar jullie reacties en verhalen om tot de kern te komen althans dat hopen wij...
26 januari 2010 13:48:39
@Pamalona,
Zoals ik reeds schreef zijn de woorden Maluku en Alifuru van een pre-Arabische afkomst en ik gaf daarbij de wetenschappelijke referenties waarop ik me steunde. Graag had ik dan ook van u vernomen waarop u zich baseert om tot bovenstaande verklaring van die namen te komen.
27 januari 2010 09:38:33
Het woord Maluku komt van het Arabische woord 'Malik' hetgeen 'KONING' betekent. Dit slaat niet op Ambon of Seram echter op de vier Koningkrijken van de Noord-Molukken, nl. de sultanaten van Batjan, Tidore, Ternate en Djailolo.
14 april 2010 10:55:42
De enige mannier om daad werkelijk een beeld te krijgen over het onstaan van de alifuru en de molukse eilanden rijk, is om naar de geschiedenis te kijken van bepaalde kampongs in midden molukken..daar zij beweren dat ze van nunusaku afstammen.. nunusaku is een mythe dat meestal door vertelt wordt van generatie op generatie.. door de komst van de chinezen, arabieren en europeanen is alles verbasterd geworden.. maar dat wil niet zeggen dat sommige geschiedenis stukken niet bewaard is gebleven!

DE MOLUKSE ADAT IS EEN GROTE VOORBEELD VAN !
geschiedenis dat wordt van tijd tot tijd weer herleeft en in kapata's ( gezang)
wordt verteld!
daar alles mondeling wordt door verteld, veranderd er hier en daar wel eens wat van het origineel..( wat vaak tegenovergestelde meningen teweeg brengt)
ook weer een vb waarom veel verhalen niet precies kloppen.. en daar in de geschiedenis van de VOC de koninkrijken van Maluku utara altijd een grote rol hebben gespeeld is het mogelijk dat midden molukken in een grote stroom versnelling is gekomen van moderne ontwikkeling.. dus de vebastering is heel snel gegaan de afgelopen eeuwen!

Maar de Adat is altijd hetzelfde gebleven!! daar zit de ware geschiedenis van de molukken! Want die wet is onveranderlijk.. want alle posities zijn bekleed door originele Families van de kampongs..en daar kan geen butunees, javaan, of andere emigrant in mee doen..als je een molukker bent zoals ik en je komt in ieder geval van midden molukken.. dan zul je het waarschijnlijk mee eens zijn..
want dan wordt er met de Alifoerse taal gecommuniceerd en alleen ingewijden weten dit!
zoek dat maar eens uit dan .. ga maar eens op onderzoek uit ergens in de binnenlanden van Ceram..daar is het originele in vele streken nog bewaard gebleven
11 juni 2010 15:02:42
Ik hoor u graag spreken over de Alifoerse taal. Kunt u me zeggen welke taal u bedoelt ?

Ik zal het u gemakkelijk maken en een opsomming geven van de talen die als Midden-Molukse talen geregistreerd staan:
Alune, Amahai, Ambelau, Asilulu, Bati, Benggoi, Boano, Bobot, Buru, Elpaputih, Geser-Gorom, Haruku, Horuru, Hoti, Huaulu, Hulung, Kaibobo, Kamarian, Kayeli, Laha, Larike-Wakasihu, Latu, Liana-Seti, Lisabata-Nuniali, Lisela, Loun, Luhu, Manipa, Manusela, Masiwang, Nakaela, Nila, Nuaulu, Nusa Laut, Paulohi, Piru, Salas, Saleman, Saparua, Seit-Kaitetu, Sepa, Serua, Teluti, Teun, Tulehu, Watubela, Wemale, Yalahatan

Pik er maar eentje uit!

En wilt u beweren dat al deze groepen, met een verschillende taal, n en dezelfde ADAT hebben, die in de loop der tijden nooit veranderde? Ik ben geen specialist maar ik durf dat toch stilletjes te betwijfelen.

U hebt gelijk dat voor een volledig begrip een grondige studie vereist is van al de verhalen. Over de hele wereld geizen zijn daar toch verschillende honderden mensen dagelijks mee bezig. Misschien moest u dat ook maar eens doen; u zal trouwens merken dat het allemaal niet zo eenvoudig is als u wil doen voorkomen.
11 juni 2010 23:47:00
Geachte genteresseerden,

Ik kom hier af en toe kijken en schrik best wel van de verhalen die hier en daar zo worden beschreven en of neergezet.
Velen van u zijn op onderzoek gegaan en of hebben dat gedaan!?
Discussies over de "namen" waar dat van afstamt en de verbastering hiervan!

De 1 weet het weer beter dan de ander.......
Wat zeker is is dat de benaming Maluku, Molouku, alif-uru en of alifuru niet de originele benaming is voor de bevolking's groep waar men het hierover heeft.
Op Ceram zijn er meer dan 20 verschillende talen waar niet 1 woord het zelfde overeen komt met het ander! maar hoe kan dat dan dat alleen op een eiland bijna zo groot als Nederland zoveel talen kent? Hebben dan toch verschillende volkeren uit Melanesi, Micronesi en Polynesi in de afgelopen 10.000 jaren de Molukse eilanden bevolkt?
Wie meer wilt weten over de echte benaming van de 999 rijke eilanden van de Molukken hoeft niet echt ver te zoeken.
Wie zich al een beetje verdiept heeft in de PataSiwa en de PataLima weet dat er maar 1 taal is. En! daarin komt de benaming hoe men zich vroeger benoemde.
Echter wel is dat bijna niemand dat weet! dat komt omdat het gesproken taal van de PataSiwa beperkt is geworden tot maar een paar dorpen op Ceram, en een paar dorpen op Haruku en Ambon maar word niet vloeiend gesproken.

Men zegt, dat de bevolking's groep geen schrift kende en daarom het niet staat geschreven. Dit is onjuist want in de binnenlanden van Ceram zijn grotten waar beelden en schrift geschreven staat in rots wanden. die streng worden bewaakt door de lokale bevolking en mag alleen worden betreden door familie clans.
Men heeft daar onderzoek naar gedaan, waarom weten we dat dan niet? de afgelopen 20 jaar word er regelmatig onderzoek gedaan op Ceram naar grondstoffen zoals edel stenen en olie maar ook naar dat wat ik hier boven heb geschreven.. dit gebeurt helaas in het geheim.

Even terug komen op wat ik hier ergens ook heb gelezen over de verbastering en of mengeling van het Molukse volk, op Ambon is 70% niet Melanesisch en of van Nederlands, Portugees, Duits, Engels, Chinees, Arabier, javaans, ect ect komaf. De afgelopen 5 jaren heeft het Indonesische overheid de Javanisering versneld, wat inhoud dat grote volks verhuizingen vanuit Java naar de Molukken is toegenomen, binnen 10 jaar zal op de Molukken buitenlandse bevolking`s groepen de autochtone bevolking`s groep overheersen.

Je hoort dan ook wel bij sommige Molukse mensen dat ze niet een Molukse achternaam hebben en of zie je aan de uiterlijk en met name aan de neus dat het niet Moluks en of alfoers is!

Maar nu is de vraag! wat en wie is dan nog een echte Molukker of alfoers?
95% van de Molukkers spreken niet eens het alfoerse taal en de derde en vierde generatie Molukkers in Nederland spreken en verstaan het Maleis al niet eens meer.
Naar mijn mening vind ik dat niet eens zo belangrijk, Als ik de Bijbel mag geloven dan stam de mensheid van Adam en Eva en zijn wij genetisch gezien allemaal Familie van elkaar.

Maar als het gaat om Moluks en of Alfoerse verhalen dan vind ik die van NunuSaku... wie die verhalen echt kent weet dat de rest er niet meer toe doet!
En zal weten wie we echt zijn!

Voor die Molukkers die opzoek zijn naar zijn ROOTS zal zich op Ceram moeten begeven, want hier zal je het niet vinden hoe mooi een ieder zich ook probeert zijn verhaal te vertellen.
Ik kan hier wel een hele boek voor jullie opschrijven maar de trots en eigenwijsheid van Molukkers zal er niks van geloven dus nogmaals begeef je op Ceram.

Ik wens verder een ieder nog veel zoek plezier en dat wat jullie zoeken het ook moge vinden.

Mvg,

Gupasa sarae
09 juli 2010 11:15:48
Quote: "Je hoort dan ook wel bij sommige Molukse mensen dat ze niet een Molukse achternaam hebben en of zie je aan de uiterlijk en met name aan de neus dat het niet Moluks en of alfoers is!"

Wuhahahahaha..

Je kan het aan de neus zien? LOL Flauwekul.

Verder raaskal je van alles en nog wat door elkaar en spring je van de hak op de tak. Quasi-intellectueel gelul zonder kritisch na te denken.

Feit is dat er gewoon meerdere verhalen over de oorsprong van de term Maluku en Alifuru rondgaan. Het betwisten ervan is een eindeloze strijd en totaal zinloos.

Verder kan ik me wel vinden in de meeste dingen die hier door Patrick, Frenky, Tamata Nusa Ina Marua gezegd zijn.

Inside-informatie omtrent tribale herkomstverhalen, ontstaansgeschiedenissen, Alfoerse kennis en spiritualiteit zijn voor Molukkers en oprecht geinteresseerden interessant, maar niet meer dan dat. Betwisten heeft geen zin, omdat deze in een kritische gezonde discussie niet te toetsen zijn en al helemaal niet met mensen die de enige echte waarheid denken te prediken.

Hou het in een gezonde kritische discussie bij meetbare feiten (of geef anders aan). Zo niet, dan wordt al gauw langs elkaar heen gepraat, wat hier in sommige gevallen duidelijk het geval is.
20 juli 2010 15:19:49
There is a common understanding, in the way we look eachother in the eye, in the way we see things, some things are clear and not for any discussion or explanation. Our grasp of this depends upon extending our own feeling of being into our seeing. In this, the meaning we find in what we see is always both a necessity and an obstacle. Meaning guides our seeing. Meaning allows us to categorize objects. Meaning is what imbues the image of a person with all we know about them. It is what makes them familiar, bringing them to life each time we see them. But meaning, when we force it on things, can also blind us, causing us to see only what we expect to see or distracting us from seeing very much at all.

In essence that is what is happening over here. Only the true ones know and see. Discussion and the explanation of things is good on a lower level.
19 augustus 2010 21:15:38
@ gupasa sarae
kan jij de echte benaming dan geven van alifuru. ben benieuwd. mij is die ook een x gegeven dus ik ben benieuwd of t overeenkomt met die van jou.
15 september 2010 23:09:32
Hoe kunnen buitenstaander (let op niet Moluks) weten wat wij zijn. Je moet juist de verhalen van je opa's en oma's horen. Dan weet je wat wel of niet waar is. Ik ben zelf volbloed moluks van de derde generatie in Nederland. Ik heb net jullie reacties gelezen over dat we een mengeling volk zijn. Maar voor de Molukkers in Nederland gaat het alleen maar om dat we Moluks zijn en niet een of andere mengeling volk. Dus fock jullie bullshit. Deze hele site slaat helemaal nergens op. Als je echt wil weten wat Alifuru is moet je met oudere Molukkers praten en geen onzin verkopen hier op internet. Dan kom je tenminste te weten wat echt is en niet wat er in verhaaltjes in een boek staat. Leer eerst onze cultuur begrijpen voordat je wat typt en daar een heel verhaal over gaat schrijven. Jullie zijn een stel mafkezen die nergens van af weten. Kijk eerst eens naar de oorsprong van Molukkers. Dat gaat over een potvis. Meer wil ik niet zeggen, want deze site en jullie opmerkingen over dat we een mengeling zijn van Arabieren slaat nergens op.
25 december 2010 16:49:27
DJ Marien,

Buitenstaanders leren meestal geen geschiedenis van omas en opas, dat zijn geen onderwijzers. In het gunstigste geval kunnen zij mooie verhalen vertellen. Verder gaat het stuk niet over de Molukkers (Ambonezen) in Nederland maar op de Molukken. Het stuk is gebaseerd op feiten, als u het daar niet mee eens bent is natuurlijk uw goede recht, echter in uw reactie staat geen enkel steekhoudend argument en is op een manier geschreven waarvan ik denk prullenbak

Gruces

Londoh.
25 december 2010 17:30:19
Allemaal ONjuist.. Wat satudarah schijft kata ik herrijs ik in het bahasa tanah (sou ume) is au herijs waoe sile.. Ik weet dat Molo zwemmen/zee betekend.. Uku geen idee misschien een verbastering van uru ( hoofd)
01 maart 2011 21:23:02
Als u vindt dat mijn suggestie ONjuist is, wat zijn dan uw redenen hiervoor?
01 maart 2011 21:43:56
Gaat dit blog nu gesloten worden na de dood van dhr. Sluyter
Salam Marrie
03 maart 2011 17:20:35
Kan de heer of mevrouw Marie Snoop mij eens uitleggen wat zijn commentaar van doen heeft met bovenstaand artikel?
03 maart 2011 20:14:48
meneer/mevrouw of wat of wie snoeperdepoeper ook is,
ik heb een tip !.Zolang er nog niks bekend is,over het voortbestaan,
van dit blog,zou ik op de moojenesia kampung site blijven meedoen .
Elke dag weer prachtige bijdragen waar Snoeperdepoeper van kan genieten.;-)
dah menir/meprouw snoeperdepoeper .
03 maart 2011 21:15:12
Dhr of Mevr Snoop wist me het volgende te melden:

alleen maar een vraag over dit blog omdat het niet meer zo actueel is als het was. maar eigenlijk ook wel begrijpelijk.

"Moet er nog zand zijn" zeggen we dan in Vlaanderen.

De rest van zijn/haar reactie was een poging om Iskander uit zijn tent te lokken maar daar hebben de lezers en ikzelf geen zin in.
05 maart 2011 20:27:57
Hi Patrick,

Correct ,had mezelf al eerder voorgenomen,
en eigenlijk ook al eerder verteld hier,
dat ik niet meer ,zal reageren op berichten,
afkomstig van andere " planeten ".
Inderdaad zinloos en begrijpelijk,
dat daar geen animo voor is.
salam
iskander
05 maart 2011 23:52:26
Portugal vervloekte de Joden;de Joden vluchtten o.a. naar Holland,waardoor de GOD van Israel Nederland zegende boven Lissabon;dan verbaast het me ook niet dat de hollanders samen met onze voorouders de portugezen in het jaar 1600 ongeveer ,voorgoed wegjoegen gefinancieerd met gelden van de Joden die eerder in Portugal hebben gewoond!!!!!!!!
06 maart 2011 13:51:47
Lees daarom ook Genesis 12 vers 1,2,3,!!! Ga maar googlelen!!!
06 maart 2011 13:53:05
Dit stukje in het blog gaat over "De Portugezen en de Molukken". Iedereen die daar iets aan wil toevoegen is welkom. De rest wordt simpelweg niet geplaatst.
06 maart 2011 14:24:49
Molukken een prachtige eilanden groep met Ambon zeer de moeite van een reis waard. Portugezen waren niet te vertrouwen , zijn niet te vertrouwen en ook in de toekomst niet, wat wil je daarover nog schrijven, alles staat al op papier , door onze voorouders geschreven door familie verteld, heb er boekwerken van.
dari Amsterdam-Marrie
07 maart 2011 16:50:39
Het moet primo mei zijn geweest, dat ik dit blog voor het eerst middels een linkverwijzing uit nieuwsgierigheid heb bezocht. Het overlijdensbericht van de maker van dit blog was mijn eerste confrontatie. De tweede confrontatie betrof de hoog simplistische reacties op het artikel 12e lustrum RMS. Ik ben toen even afgehaakt. Maar goed het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan, want ik ben op zoek naar mijn geschiedenis. Dus als volbloed(?) Ambonees benieuwd gebleven naar de informatie op dit blog.

Nu schrijf ik wel volbloed Ambonees, mijn ouders waren volbloed Aborezen van het eiland Haroekoe en mijn opa en oma van beide kanten ook en mijn overgrootouders. Maar nu schijnen er oude registers (kerk?) te bestaan, waar gewag wordt gemaakt van aan vaders kant ingebracht Europees bloed. Gelukkig ben ik de kortzichtigheid voorbij en eigenlijk heel benieuwd of er sprake is van Portugees, Engels of Neerlandsch bloed. Misschien iets voor later, dat stamboomonderzoek. Mijn prioriteit op dit moment ligt bij de geschiedenis als tijdvak(ken).

Laat mij dan lezen over Arabische handelsroutes en Chinese islamisering. Geef mij het hoe en waarom. Geef mij argumenten, geef mij feiten.Leg mij uit waarom 'sepatoe' en 'bandeira' in het ambonees/maleis leenwoorden worden genoemd; leer mij uit welke taal. Bestaat er ook een boek waar veel Arabische leenwoorden in staan? Zadel mij op met etymologie. Want ik durf met mijn levenservaring als 2e generatie te stellen, dat ik gelukkig niet de wijsheid en ook de waarheid niet in pacht heb. Maar ik wil wel blijven leren.

Het is mij daarbij om het even of het nu Alfred Russell Wallace is geweest of Charles Darwin, die als eerste de evolutietheorie formuleerde. Maar de eerste heeft wel mijn belangstelling, omdat hij o.a. op Borneo, Celebes en Ternate is geweest.

Ik heb evenals een site als www.javapost.nl k dit blog aan mijn favorieten toegevoegd. Want ze bevatten informatie waardoor ik (nog) beter aan mijn dochter kan uitleggen waarom haar Aborese opa en oma zo slecht nederlands spraken en het voor haar juist haar moedertaal is en Nederland haar vaderland.

Het is spijtig dat de maker van dit blog niet meer onder is, maar zijn verhalen blijven; en DIE wil ik lezen met een open mind. En dat laatste gun ik een ieder.

Dank aan de hoeder van dit blog!
20 juli 2011 23:13:07
Eindelijk een openminded stuk. beschaaf en ontwikkeld niet in de valkuil gelopen van de Molukse volks aard van "Wat Weet Jij Ervan" Kue sapa? Er zijn zoveel waarheden over de Molukse geschiedenis dat het voor de derde vierde generatie Molukkers in Nederland alleen moeilijker wordt een keuze te maken wat te lezen Eppeson Marawasin heeft de juiste instelling om een begin te maken om haar Molukse achtergrond te onderzoeken en deze door te geven aan haar dochter.
Marawasin mag ik je email graag wil ik je een paper sturen. En aan alle bung 2 en Usi 2 sta open voor alle informatie want door zoveel mogelijk informatie te verzamelen kunnen Molukkers misschien een begin maken aan het opstellen van een start hun eigen geschiedenis op schrift te zetten.
05 augustus 2011 15:15:53
@Patrick, ben je van molukse afkomst??? Waarom hebben de Arabieren de naam Alifuru aan het Molukse volk gegeven?? En welke arabieren hebben deze benaming cq titel gegeven. Zo ook de benaming Djaziratul Muluk. Zo ook de oorsprong van de Berang Merah??? Wat voor invoeld had de Islam op het volk mbt de titel Alifuru??
Je praat over een pre islamitische tijdperk.. dat was het ook De Islam is ook een aantl honderd jaar eerder op Maluku dan het Kristendom. Als je de sejarah Maluku wilt onderzoeken gaat dat veel dieper dan enkel de pata Siwa en Lima...en dan een sprong naar de VOC en dan de verdere gedetaileerde stuk waarin de Islam een grote rol speelde in de Molukse geschiedenis. Men gebruikt en vertelt de molukse geschiedenis te pas en on te pas. veelal de geschiedenis vanuit een nederlands cq kolonisch oogpunt verteld en ook van de VOC-ers overgenomen. Check eens de buku tembaga..in welke taal is deze geschreven...de sejarah van Pattimurah en Martina Kristina Tiahahu die eeuwenlang is vervalst.. door de nederlanders geschreven en overgenomen door molukkers. Dus praat niet over een pre islamitische periode... het is een DEEL van de molukse geschiedenis en om daar overheen te stappen of dat gedeelte vermijden en dan wel praten over de geschiedenis van Maluku...sorry hoor...De Arabieren waren de eerste op Maluku... Zij reisden via China. Een bekende WaliAllah die Islam mede op Haruku bracht was wel een chinees.

De verdeel en heers politiek van de Nederlanders, Spanjaarden en Portugezen hebben een grote rol gespeeld op de Molukken waardoor stammen en eilanden het tegen elkaar opnamen. Maar vraag is even af hoe komt het nou eigenlijk dat het Molukse destijds het opnamen tegen de Nederlanders, Spanjaarden en Portugezen opnamen??? ging dat om kruidnagelen en nootmuskaat.....???
02 februari 2012 01:19:13
Sejarah Maluku oftewel de Molukse geschiedenis. Hoe bekijken en benaderen de molukkers deze zoals op vele sites staan vermeld??? Wij molukkers hebben een rijke geschiedenis een mooie geschiedenis. er zijn ook momenten zoals de periode van de nederlanders en portugezen de zogenaamde kolonisten die een groot aandeel hierin hebben gehad... ook wel de zwarte bladzijden in de Molukse gechiedenis. De oorlogen oftewel de hongitochten die gevoerd werden om als voorbeeld te noemen de slag om negorij Iha op Saparua. Waar ging die str.ijd om??? Een koninkrijk die omver werd geholpen door verraders...yep molukkers die voor de andere kant werkten, de kolonisten voor status, kleren, en een nederlandse naam etc. Het is een feit en daarom ook sejarah genoemd

Welk wapen werd er ingezet in de VOC tijd om het verdeel en heerspolitiek te spelen. Om zo ook mede de monopolie te verkrijgen op de tjengke en Pala.
dat was het geloof. Alleen vele Molukkers willen dat hoofdstuk in onze mooie en rijke gechiedenis niet erkennen. En vergeten wij dat maar en slaan wij een aantal eeuwen over in de gschiedenislijn. Jammer maar tegelijkertijd ook een zonde omdat men veelal je eigen bloedlijn verloochent. Hieraan gekoppeld hebben is vele sejarah ook verloren gegaan door de verdeel en heerspolitiek van de Nedrlanders en Portugezen heeft mijn ook de gechiedenis veranderd en opgeschreven. Dus feiten over bijvoorbeeld Pattimura en Martina Kristina Tiahahu en Nene Luhu en Putri Boiratan om enkel te benoemen Moge Allah over hun zielen waken, zijn vervalst en deze vervalsing zijn tot op heden meegenomen in onze dagelijkse geschiedverhalen onder het molukse volk in nederland maar ook op de Molukken.

Het verdeel en heerspolitiek heeft niet alleen toen een rol gespeeld maar tot op de dag van vandaag...en dat is een feit!!! Jammer.
03 februari 2012 14:37:31
De Molukkers in Nederland zijn vrije burgers, die zich op democratische wijze kunnen beroepen op Art. 1 van de Nederlandse GW. Degenen op de Molukken zijn Indonesische staatsburgers. Zij hebben weinig keus; ik zal daarom de laaste zijn om ze vanuit mijn betrekkelijk veilige en vrije positie als geboren Ambonees, maar getogen Nederlander de maat te willen nemen.
Ach ja ... de waarheid. Manipulatie van informatie is van het begin der tijden. Allicht begonnen met een leugentje om bestwil. De waarheid is dan ook nooit exclusief. Iedereen die een mening heeft over DE waarheid heeft namelijk 'gelijk'. Wat de één 'opstand neergeslagen' noemt, heet bij de ander 'genocide'. Wat bij de één 'tot affbreuck des gemeenen Vyants' heet, noemt de ander 'zeeroof'. Het gebod 'gij zult niet stelen' geldt alleen in een situatie, waarbij de één wel (te eten) heeft en de ander niet. ¿Wie van de twee zou deze normregel het meeste toejuichen, en voor wie van de twee zou die het meest gelden? Laat uw gedachten eens de vrije loop: the spice islands hadden specerijen, die in de oude wereld zeer begeerd waren. De oude wereld had buskruit, musketten, schepen en kannons. Oh ja, en -hoe lieflijk- ook kralen en spiegeltjes!
Het heeft hier en nu weinig zin uit te weiden -als ik daartoe al in staat zou zijn- over schepping, evolutie, plaattektoniek, vulkanisme, pulau atol, adat, animisme, kannibalisme, koppensnellen, voorouderverering, botenbouwers, Bandazee, zeevaart, nootmuskaat, foelie, kruidnagel, handelsbetrekkingen, verdragen, de mens is wat hij eet, concurrentie, speren, pijlen, bogen, kapmessen, krissen, Voor-Indiërs, Chinezen, Arabieren, zending, missie, islamisering, feodale vorstendommen, uitbuiting, onderdrukking, slavernij, knechting, opstanden, JPz.Coen, zelfverrijking, zelfverdediging, vdBerg van Saparoea, volkenkunde, Hindi, moluks-maleis, Bahasa Tanah, Melanesiërs, Polynesiërs, Papoea's, Portugezen, Spanjaarden, Engelsen, Hollanders, Zeeuwen, Fort Fiësta, perkeniers, staatsrecht, kolonialisme, Japan, imperialisme, fatalisme, bersiap, agama, politionele acties, defaitisme, proclamaties, kerken, moskeeën, sultanaten, onafhankelijkheid, soevereiniteit, kaalslag, milieuvervuiling, bedreigde diersoorten, armoede, corruptie, toerisme. En dan te bedenken, dat deze puur willekeurige opsomming, die voor een groot gedeelte ook de Molukse geschiedenis omvat, bij lange - lange na niet af is.
Één ding weet ik wel, ik moet nog heel veel lezen om de nodige kennis te vergaren vooraleer ik de waarheid over de Molukken (maar eerst mijn eigen Ambonese geschiedenis) zo dicht mogelijk zou kunnen benaderen. Gelukkig staan mij daarbij o.a. deze bijzonder informatieve weblog van Londoh en de bibliotheek van www.tokobuku.nl, de online-boekenwinkel van Landelijk Steunpunt Educatie Molukkers ter beschikking. Relevante lectuur opgeslagen in nationale archieven en universiteitsbibliotheken all over the world ligt zowel buiten mijn bereik als boven mijn niveau.
Manipulatie van informatie is dus van alle tijden. De machinaties in de hof van Eden is bij veel Molukkers niet onbekend. Bekend is ook dat in het Sovjettijdperk nota bene de Prawda volstond met leugens. In die lijn ligt om de hoek corruptie op de loer. Het zal vandaag de dag niet veel anders zijn, denk ik dan. Daarom neem ik voor de zekerheid één wijsheid van de hoeder van dit blog mee tijdens het lezen over de Molukse geschiedenis; namelijk dat je niet alles maar meteen moet geloven wat er gedrukt staat.

In elk geval, voor mij begint mijn eigen Ambonese sejarah met de fysieke ontstaansgeschiedenis van de Banda-eilanden, toen De Portugezen & De Molukken nog miljoenen jaren op zich lieten wachten.
05 februari 2012 22:35:56
Waar kan men nog de behasa tanaj leren wie kan mij heloen..?
19 februari 2012 00:00:49
@Opel: Niet iedereen van de eerste generatie sprak Bahasa Tanah en daarvan zullen er vrees ik niet veel meer van in leven zijn. Voor de tweede en latere generaties zal BT naar ik aanneem gewoon een vreemde taal zijn. Bahasa Tanah verschilt ook per pulau en soms zelfs per kampong/negorij. Misschien kun je daarom het beste proberen om informatie in te winnen bij het Moluks Historisch Museum. Wellicht helpt ook deze weblog je verder www.hurariu-anai.nl. Klik op BAHASA HATUHAHA. Succes!
21 februari 2012 19:02:21
Maluku,Moloko,Miliku,Alifuru,Halefuru......is voor mij hoogstwaarschijnlijk verbastering van woorden die in de loop van de eeuwen zijn toegetreden door immigranten,handelaren etc.etc......Voor mij is het altijd nog Nunusaku/Nuhu-Yuut(Kei-besar)/Nuhu-Roa(Kei-ketjil)Oersiw-Oerlima/Zuid-Oost Molukken Patasiwa-Patalima(Midden-Molukken Term) oftwel 9 en 5.
03 mei 2012 06:24:36
Voor Nuhu Yuut,

Drie van uw 4 reacties heb ik verwijderd omdat ze in een onleesbaar Nederlands waren geschreven. Het idee dat Alfoeren afstammen van de stam Gad uit Israël verwijs ik naar het rijk der fabels.
03 mei 2012 20:50:09
wow wat lees ik hier allemaal mooie verhalen joh . De een ( niet molukker ) heeft een reis gemaakt en zich helemaal er in verdiept over het Alifuru/Maluku. Jeetje..Wij molukkers stammen af van Melanesie ( Mela betekend zwart Micro = klein en Poly = meer of veel. Pacific people, Oceanic people, Alifuru people. onze tattoo Tatau onze liederen lijken allemaal op elkaar. ik hoor geen arabische invloeden, ik hoor geen javaanse of chineze invloeden..ik hoor geen engelse invloeden..wat ik hoor is de beat van een tifa..die bijna op alle " Nesia Eilanden het zelfde klinken. Gek he men beweert toch dat we een mix zijn met van alles en nog wat... dat klopt..de hele wereld is gemixed..maar het dominerende bloedlijn, het hart, onze ziel onze adat, de manier hoe wij vissen op zee met een voorman op de Tahuri dat zie je allemaal terug op de vele eilanden..Vanuatu, fiji, Marquesan, Atearoa, hawai enz...en niet op het ijsselmeer of ergens in lissabon of saudi arabi.. aribieren, javanen, portugezen en een van de grootste slavedriijver van de hele WERELD de Nederlanders!!..hebben veel handel gedreven..maar de europeanen met name de nederlanders...hebben de boel helemaal plat geroofd..Gek he..betekend RIJKDOM delen en geven..Bij die nederlanders...betekend het..zoveel mogelijk stelen en leeg roven die handel..Ojah..met de bijbel in de hand leegroven...ik heb nog nooit dit meegekregen op school tijdens geschiedenis..ik denk niemand hier in nederland..men praat overVOC als trots van het Land..! Sorry naar mij wegen mogen ze die schepen achter amsterdam centraal platbranden..jullie waren nog ergen dan de nazi's..eilanden ontvolk onze kinderen verkracht..en voor wat....pure hebberige heid...nederland heeft meer leed aangedaan dan welk land dan maar ook..en nu willen jullie aan ons vertellen waar het word maluku of alifuru vandaan komen..hoe halen jullie het in je hoofd om daarover een discussie aan te gaan..notatbene met molukkers ook nog ..laat het voor wat het is..jullie kunnen 1000x heen en weer reizen naar de molukken ..zoeken naar verhalen...maar jullie zullen het nooit voelen ..noch snappen....ik kan het helaas niet uitleggen...dat is iets moluks...hahahaha..daarvoor moet je molukker zijn...je moet de pijn hebben meegemaakt..van je ouders ..opa's en oma's ..opa's die door de oorlog KNIL nooit naar eer en geweten zijn behandeld..oma's die in een andere land tegen wil en dank 12 tot 15 kinderen moesten opvoeden verweg van hun man en familie..als enige kleurling in een land vol blanken..jullie hebben de schelworden nooit meegemaak..ga terug naar je eiland aap..ga terug naar je land Vieze rijst eter..en nu willen jullie allemaal interessant lopen over maluku en alifuru...wat een fucking lachertje...ik heb nog nooit over verkrachtingen gelezen..over eilanden ontvolkt..moet het dan niet zo zijn dat het allang verbasterd had moeten zij als wij zoveel gemixd zijn door de eeuwen heen.... vreemd? want nog steeds denken wij het zelfde, zingen we de zelfde liedjes als honderden jaren geleden..spelen nog steeds de zelfde beat als honderden jaren geleden..onze hoofdvoedsel Papeda wordt bijna op alle eilanden mela, poly en micro nesia gegeten....hoe vermengd wij ook zijn..het moluks bloed blijf een dominerende rol spelen...het is niet de taal..het is niet ..de handel van vroeger...tis heel makkelijk...en daarvoor hoef je niet een afstand te reizen om interessant te doen..bezoek n keer een molukse wijk..eet daar..slaap daar...woon daar...feest mee daar...praat daar...zie de gewoontes..neem het niet over dan ben je nep..maar observeer ons doen en laten...en dat wat je zult zien...zo waren wij ook al 1000 jaar geleden.....toen en nu...Nu en toen...vandaag en morgen..zullen we altijd zo blijven..Molukkers in hart en ziel..Misschien vermengd met het verleden..maar nooit vergeten wie we zijn...Anak2 Alifuru..Sampai Mati! Mena!
11 oktober 2012 02:08:09
De Hebreeers waren als eerste die voet aan wal zette op de Molukken..
Zij waren op zoek naar de KRUIDNAGELS!! De KRUIDNAGELS, ook wel TSIPORENgenoemd in het Hebreeuws, diende ervoor om dagelijks hun reukoffer te brengen aan de HEILIGE (YAHWEH) de GOD van Israel!! Kruidnagels wordt tot op de dag van vandaag gebruikt door de Joden!!

Mena Muria!!

Shalom,
14 oktober 2012 21:29:36
Soms is gek zijn een kwaliteit op zich ;)
19 oktober 2012 20:37:16
Ik vind dit wel een interessante stuk, maar ook de vele reacties, alhoewel de voornaamste geschiedenis omtrent de Molukken , specerijen etctera vooral gericht is op de Midden en Noord molukken, maar het is fantastisch als je leest , ziet en hoort hoeveel verhalen , legendes en noem maar op zich op de molukken afspeelt.
17 augustus 2013 12:51:55
bahasa tanah leren OPel??............welke?/ er zijn zoveel verschillende bahasa tanah op de Molukken,
Ik erger me ook door aan sommige Molukkers die hun emotie niet de baas kunnen, en hun spui hier gooien met schelden,
17 augustus 2013 13:02:01
Zijn er ook Molukkers met een Joodse of Israelietische achtergrond?
Groet, Eliz
22 oktober 2013 15:57:01
Moluku is een eenheid in verscheidenheid. Ieder groep heeft zijn eigen adat bahasa en geschiedenis. Niemand die moet bepalen welke geschiedenis leidend is. Alifoeroe en de ontstaansgeschiedenis op ceram is er een van maar betrek dit niet voor heel de Molukken. Voor Terselatan geldt vaak het eiland Luang als oorsprongsgebied. Dus laten we niet etnocentristisch zijn en laat iedereen in zijn waarde.
28 oktober 2013 18:24:56
Leuk om te zien dat mijn opmerking uit 2008 (!) Een goede toevoeging is geweest aan de discussie en ook interessant om de reacties te lezen. Jammer dat ik geen notificaties heb ontvangen van antwoorden ( zal wel aan de verandering van e-mail adressen hebben gelegen). Bedankt in iedergeval voor de reacties diegene die op mijn reactie hebben gereageerd ;-)
11 april 2014 05:56:52
Zo ik heb nog even alle reacties doorgelezen en ik denk dat het onontkoombaar is dat emoties op een gegeven ogenblik mee gaan spelen. Ik denk, Patrick, dat het je nu wel duidelijk is wat alifuru is. Wel een beetje jammer dat je bij het idee van een mengvolk blijft. Denk je dit doordat we ook Portugese, Nederlandse en soms ook Duitse achternamen dragen? Ik ben blij dat je je op wetenschappelijke bronnen wilt baseren maar dan mocht je eigenlijk ook niet zo'n vergissing (ook al is die goed bedoeld) zoals in 2008 (haha ja echt lang geleden weer) maken. Ik kan me emotioneel wel vinden in de reactie van anak-alifuru. Ook al gaan sommige reactie gepaard met een vloek hier en daar door sommigen hier, ben ik blij dat ze wel geplaatst worden. Vertellingen zoals ontstaanslegenden die mondeling worden doorgegeven zijn, ook al zijn deze nog niet misschien helemaal (Wel benoemd in 'in de schaduw van de berg Nunusaku') opgetekend, heel erg belangrijk. Niet louter en alleen wetenschappelijke studies dragen bij aan informatie. Wél de manier van onderzoeken. En nog één ding: Gek of niet gek, als iets naar het rijk der fabelen verwezen wordt. Dan moet daar toch een bron worden vermeld die het tegendeel bewijst van de gestelde bewering? Dàt zou je dan eigenlijk ook moeten doen. Zo lijkt het namelijk of je het alleenrecht hebt op wat hier gezegd of geschreven wordt (ik zeg niet dat dat daadwerkelijk zo is). Interesante discussie verder.. ben benieuwd wat er nog komt.

Selamat allen ;-)
11 april 2014 06:30:21
En voor Ed Vos z'n reactie uit 2008: Als je stukken gaat aanwijzen als zijnde een bron uit scholierenwerkstukjes en wikipedia haha dan snap ik dat de herkomst van de naam Molukken je weinig interesseert. Succes met je onderzoek verder..
11 april 2014 06:44:10
Volgens mijn echtgenoot, Portugees, komt het woord Molukken van het Portugese woord malouco dat vreemd, raar, gek betekent
09 juni 2015 22:58:09
Deze verklaring kende ik nog niet. Weer iets om over na te denken. Dank u.
10 juni 2015 08:44:01

Uw reactie

: :

Reacties worden eerst beoordeeld alvorens te verschijnen.